Get Adobe Flash player

Oferta

Przedstawiamy zakres usług budowlanych realizowanych przez naszą firmę.


Dysponując profesjonalnie przygotowaną kadrą techniczną F-Bud realizuje:
 

 •  remonty i modernizacje obiektów usługowych, biurowych i przemysłowych;
 •  roboty termomodernizacyjne obiektów w dowolnych technologiach;
 •  inwestycje budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego;
 •  roboty związane z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

 

Remonty i modernizacje

 • kompleksowe remonty, rozbudowy i modernizacje obiektów mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • kompleksowe remonty, rozbudowy i modernizacje wszelkich obiektów użyteczności publicznej (szkoły, budynki handlowo-usługowe, banki, budynki biurowe itp.);
 • remonty i renowacje wraz z robotami konserwatorskimi budynków zabytkowych w tym również obiektów sakralnych;
 • remonty w zakresie kształtowania infrastruktury zewnętrznej oraz zagospodarowania terenu w parkingi, chodniki, boiska sportowe i tereny zielone z elementami małej architektury;
 • roboty specjalistyczne związane z osuszaniem i izolacją piwnic budynków metodą iniekcji krystalicznej;
 • remonty w zakresie usuwania szkód powstałych w wyniku działalności górniczej na obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
   

Termomodernizacje

 • docieplenia ścian metodą lekką-mokrą przy wykorzystaniu materiałów renomowanych producentów systemów (m.in. CERESIT, CAPAROL, STO, KABE, ATLAS, BOLIX)
 • docieplenia ścian metodą lekką-suchą z wykorzystaniem dostępnych na rynku systemów;
 • docieplenia stropodachów wentylowanych metodą nadmuchu dynamicznego granulatem wełny mineralnej lub produktów celulozowych;
 • docieplenia dachów płaskich wraz z pokryciem systemami papowymi lub membranami PCV;
 • wykonawstwo „dachów zielonych”.
   

Inwestycje budownictwa mieszkaniowego

 • inwestycje w zakresie zorganizowanego jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego o charakterze zamkniętych osiedli domów szeregowych lub wolnostojących wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • inwestycje mieszkaniowe wielorodzinne wraz z elementami pełnego zagospodarowania terenu;
 • realizacje budynków mieszkalnych jednorodzinnych dla odbiorców indywidualnych.
   

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

 • kompleksowa obsługa w zakresie demontażu, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wraz z koniecznymi badaniami stężenia włókien azbestu w powietrzu;
 • roboty związane z zabezpieczeniem przed pyleniem okładzin elewacyjnych z płyt azbestowo-cementowych.
   

Instalacje budowlane przy udziale współpracujących firm branżowych

 • wewnętrzne instalacje elektryczne w pełnym zakresie, w tym również instalacje niskoprądowe;
 • zewnętrzne instalacje elektryczne;
 • wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji;
 • zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe i cieplne.
Informacje kontaktowe

44-286 Wodzisław Śląski | os. XXX-lecia 62 C

tel:. 32 454 56 88-90 | f-bud@f-bud.com.pl

Informacje ogólne
© 2010 F Bud
Realizacja: Marcom Interactive